MACSE júniusi online előadásai

Indította MACSE Koordinátor, 2021 május 27, 14:46:54

Előző téma - Következő téma

MACSE Koordinátor

Kedves Tagtársak!

A webinárokkal kapcsolatban írok nektek. Nagyszerű előadásokat tudhatunk magunk mögött májusban is! Ezúton szeretnék köszönetet mondani az előadóknak a vezetőség nevében, a színvonalas és érdekes webinárokért: Dr. Neparáczki Endrének, Kónya Zsuzsannának és Deáky Zitának. A legutolsó településkutatásról szóló webinár elmaradt, de június 30-án bepótoljuk!

A májusi webinárok közül csak Kónya Zsuzsanna előadásának a felvételét találhatjátok meg a honlapon a prezentációval együtt, a többi előadás felvételének felhasználására az előadók nem járultak hozzá.

Most lássuk, hogy mire számíthatunk júniusban:

2021. június 4. péntek, 18 óra
Az ego-dokumentumok használatának lehetőségei a családtörténet-írásban
Előadó: Gyimesi Emese irodalom- és társadalomtörténész, Szendrey Júlia-kutató
Az ego-dokumentumokat (például leveleket, naplókat, önéletírásokat) elemző történészek módszertana sokat változott az utóbbi évtizedekben. Nem meglepő, hogy ez szoros összefüggésben van a különböző periódusokban uralkodó történelemszemlélettel. A társadalomtörténet írás módszereit forradalmasító történetírói irányzatok megjelenése előtt az ego-dokumentumok hagyományos megközelítése annak vizsgálatára korlátozódott, vajon a források szerzői igazat mondanak-e vagy hazudnak. Így a történészek sokáig másodrendű, önmagában használhatatlan forrástípusként kezelték az ego-dokumentumokat. A hétköznapi emberek életének előtérbe kerülésével, a mikrotörténet és a kultúrtörténet szempontjainak térnyerésével azonban egyre fontosabbá vált az egyéni tapasztalatok és motivációk elemzése a történetírásban. Az előadás azt tekinti át, hogy milyen kihívásokat tartogat az ego-dokumentumok elemzése a kutatók számára. Emellett számos 19. századi példán (többek között Szendrey Júlia családján) keresztül arra is rámutat, hogy miként hasznosíthatóak az ebbe a kategóriába tartozó forrástípusok a családtörténet-írásban.
Feliratkozás: https://macse.hu/society/esemenynaptar.php?ev=2021&evho=2021.06

2021. június 9. szerda, 18 óra
FamilySearch kutatási lehetőségek magyarul
Előadó: Vörös-Ujváry Hajnalka családkutató
A családtörténet-kutatók számára nélkülözhetetlen FamilySearch https://www.familysearch.org/search/ adatbázisában, gyakorlati példákon keresztül, magyarul értelmezve mutatja be nekünk a kutatási lehetőségeket Vörös-Ujváry Hajnalka. Név, hely, téma, esemény szerint az indexelt és nem indexelt adatok között, hogyan kereshetjük meg a saját őseinket? Katalógusok, magyar nyelvű könyvek és genealógiai információk elérési útjait is megismerhetjük az előadásban.
Hajnalka korábban készített FS oktatóvideói a MACSE honlapon és a MACSE YouTube-on is megtalálhatóak.
Feliratkozás: https://macse.hu/society/esemenynaptar.php?ev=2021&evho=2021.06

2021. június 16. szerda, 18 óra
A katonaősök utáni kutatás lehetőségei a Hadtörténelmi Levéltárban
Előadó: Dr. Kiss Gábor őrnagy, levéltárvezető, Hadtörténeti Levéltár
Az elmúlt évtized során a közvélemény érdeklődése egyre inkább a már-már elfeledett I., illetve a családi emlékezetben még fel-fel sejlő II. világháború történései felé fordult.A családi történetek leginkább a hősi halált halt, hadifogságba esett hozzátartozók emlékét vagy a megsebesült családtagok történeteit őrizték meg. Érthető módon a kései hozzátartozó minél több adatot szeretné megtudni a keresett családtag I. vagy II. világháborús sorsával kapcsolatban. Az előadás a katonai szolgálattal kapcsolatos kutatás lehetőségeit igyekszik számba venni, bemutatva a budapesti Hadtörténelmi Levéltárban őrzött, a témára vonatkozó irategyütteseket.
Feliratkozás: https://macse.hu/society/esemenynaptar.php?ev=2021&evho=2021.06

2021. június 23. szerda 18 óra
Kooperáció és konfliktusok. Családi viszonyok a 16. századi pozsonyi végrendeletek tükrében
Előadó: PhDr habil Tózsa-Rigó Attila, egy. docens, Miskolci Egyetem
A 16. századi városi végrendeletek rendkívül izgalmas adalékokkal szolgálnak a kora újkori polgárság családi viszonyairól. A testamentumok nem csak a vagyoni gondoskodásba, vagy a gyermeknevelés kérdésébe nyújtanak betekintést, hanem számos olyan esetről is értesülhetünk, amikor a halálra készülő polgárok bensőséges hangnemben emlékeztek meg hátramaradó házastársukról, gyermekeikről, vagy más családtagokról. Ezek mellett számos olyan esetet is rejtenek ezek a történeti források, amelyek családi drámákról, konfliktusokról tudósítanak. Az előadás igyekszik mindkettőbe betekintést adni. A családi kooperáció és a konfliktusok rövid bemutatása után talán az is nyilvánvaló lesz majd, hogy a közel 500 évvel ezelőtt élt emberek mindennapjait néha nagyon is hasonló motivációk, vágyak és félelmek határozták meg, mint a modern kori ember gondolkodását.
Feliratkozás: https://macse.hu/society/esemenynaptar.php?ev=2021&evho=2021.06

2021. június. szerda 18 óra
Családtörténeti mátrix Nagyecseden - a településkutatás módszertana
Előadó: Szabó Előd család- és helytörténet kutató, a Matrikula családtörténeti folyóirat szerkesztője
Mi a teendő, ha az azonos nevek miatt elakadunk a kutatásban? És ha a másik ágon is ugyanez történik? Szabó Előd előadásában egy módszert mutat be, amivel a reménytelennek tűnő helyzetek nagy része feloldható. Egy település feldolgozása során készült adatbázist később rendkívül sokrétűen használhatunk fel, hogyha megfelelően állítottuk össze. Azon túl, hogy minden helybélinek minden ágon láthatóvá válnak a felmenői és a leszármazottai, létrejön egy kapcsolati háló, egy mátrix. Ezen belül bárhová navigálunk, minden személy összes rokonát láthatjuk és a látottakból rengeteg következtetést vonhatunk le. Ki hány évesen vesztette el a szüleit? Ki kivel, milyen rokonságban állt? Egyszerű vagy bonyolult mozaikcsaládokban éltek? Hogyan öröklődtek a foglalkozások? Egy távolabbról hozott menyasszony hogyan befolyásolta a leszármazottak további sorsát? Valóban igaz, hogy mindenki rokona a másiknak? Mindezekre a kérdésekre választ kaphatunk az előadásból.
Feliratkozás

A pandémia beköszönte óta a MACSE 2021. június végéig 65 előadást szervezett meg online formában. A honlapon a 2020. novembertől megrendezett webinárok felvételeit megtaláljátok a médiatárban, a korábbi előadásokról felvétel nem készült, de soknak a prezentációja ugyanitt elérhető.

Biztos sokan észrevettétek, hogy november óta havi egy webinár az MTA Lendület Családtörténeti Kutatócsoporttal együttműködésben jön létre. Így család- és településtörténeti témában igen sok nagyon színvonalas és érdekes előadást hallhattunk. Nagyon jó volt velük együttműködni és külön nagyszerű volt, hogy a kutatócsoport előadói készségesen és örömmel jöttek hozzánk előadni.

Július-augusztusban nyári szünetet tartunk, majd szeptembertől ... meglátjuk mi lesz :D  Mindenkinek nagyon szép, nem túl forró, de azért meleg, élményekben gazdag nyarat kívánok :)

Üdvözlettel,

Rajeczky Zsuzsanna
egyesületi koordinátor