Egyesületi levelezőlista

Indította Péchy Gáspár, 2020 december 18, 14:45:25

Előző téma - Következő téma

Péchy Gáspár

Kedves Tagtársak!

Mint tudjuk, November 23.-án az elnökség - minden előzmény és tagsági konszenzus nélkül - felfüggesztette az egyesület levelezőlistáját, mely az egyetlen, valós kétirányú kommunikációt biztosította az egyedüli élettel kapcsolatban úgy a tagok között, mind a tagság és az elnökség viszonylatában.
A helyette felállított "Fórum" nagyszerű dolog a tematizált családkutatási témákra, de nem alkalmas a fent említett cél - az egyesület életéről szóló kétirányú, minden érdeklődőt azonnal elérő - kommunikáció megvalósítására.
Ez az elmúlt három hét során világosan kiderült;
- cca 300 tag regisztrált az 1400-ból
- a 300 tagból 120 tag még soha nem lépett be a Fórumra!
- a jól eldugott "Egyesület" címszó alatt született írásokat kb. 50 tag látta, minadamellett, hogy - a "lezárást" követő alig két napon belül - az elnökség súlyos és lényeges döntéseket hozott.

Fenntiekből kiviláglik, hogy az egyesület életével kapcsolatos két- illetve többoldalú kommunikáció gyakorlatilag megszűnt.

Tekintettel arra, hogy a levlistát (macse@googlegroups.com) Hatvany Csaba személyesen alapította a tagok közti kommunikáció megvalósítására, s nem "vezetőségi" döntés alapján született, hovatovább kifejezetten specifikálta 2013.02.25-én kelt "Újra indul a MACSE tagok levelezőlistája" című levelében, hogy "a továbbiakban a taggyűlés dönt a lista sorsáról", azt hiszem egyértelmű, hogy az egyesület mindenkori vezetése NEM DÖNTHET a lista leállításáról, ez kizárólagosan az egyesület közgyűlésének hatásköre.

Ez okból - lagalábbis, ha egyetért a fenntiekkel - megkérem Hatvany Csabát, hogy - mint a macse@googlegroups.com levelező lista felett rendelkező személy - állítsa vissza a levelezőlistát, melynek sorsáról az egyesület elnöksége (talán jóhiszeműen, de) reá nem tartozó döntést hozott.

Péchy Gáspár

P.S. ... Hab a tortán, hogy a levlista leállítása az alapszabályt is sérti:
"6.2.2. A közgyűlés összehívásának szabályai:
A közgyűlést az elnökség képviseletében az elnök írásban hívja össze, a javasolt napirendi pontok, a közgyűlés helye és időpontja megjelölésével. 
A közgyűlésre szóló meghívót az ülést legalább tizenöt nappal megelőzően az egyesület honlapján és az egyesület belső e-mailes levelezőlistáján közzé kell tenni, továbbá az esetleges mellékletével együtt a tagoknak az általuk megadott e-mail címére közvetlenül is meg kell küldeni."