A Felügyelő Bizottság összes és négy elnökségi tag lemondásának bejelentése

Indította Reicher Péter, 2020 december 22, 09:05:00

Előző téma - Következő téma

Reicher Péter

Kedves Tagság!

Miután a körlevélért felelős informatikus 14 órája nem küldte ki a körlevelet, ezúton is tájékoztatom a Tisztelt Tagságot.

Mint Ti is tapasztalhattátok, az utóbbi négy hónapban a MACSE kritikus rendszereit egyszemélyben irányító néhány személy egyre inkább a maga feje után kezdett el járni és az egyesületi rendszereinket, a tagnyilvántartó programot, a honlapot, adatbázisunk jogosultságait, a maguk kedve szerint kezdték irányítani.

Nem kérdés, hogy az egyesület alapításakor vállalt áldozatos munkájuk szükséges volt ahhoz, hogy egyesületünk ilyen komoly gyűjteménnyel rendelkezzen, eljusson oda, ahol most tart. Azonban e munka kizárólagosságukat, megkerülhetetlenségüket hozta maga után, mely ellehetetlenít minden, az egyesület fejlődése érdekében, vagy csupán jogszabályi megfelelés miatt hozott döntéseinket.

Ti zavart éreztek belőle, mi, az egyesület választott tisztviselői, az elnökség tagjai, akik felelősséggel is tartozunk felétek jogszabályok szerint is, pedig egyesületünk szabályainak, elnökségi határozataink sorozatos figyelmen kívül hagyását tapasztaltuk. Az elnökség azonnal jelezte a Felügyelő Bizottságunknak, hogy nem tudjuk az egyesületi szabályok és az elnökségi határozatok végrehajtására bírni az egyesület rendszergazdáit és pénztárnokát, akik kihasználva, hogy lassan tíz éve egy kézben tartják az anyakönyvi adatbázisunkat, a tagnyilvántartási rendszerünket, a honlapunkat és a szervereink üzemeltetését, azt cselekednek, amit gondolnak, természetesen bármifajta felelősségre vonás vagy elszámoltathatóság nélkül. A Felügyelő Bizottság tagjaival négy hónapja napi kapcsolatban vagyunk, és figyeljük, hogy az elnökségi határozatokat hogyan nem hajtja végre, hogyan szabotálja, hogyan játssza ki ez a néhány személy. A MACSE rendszereinek irányítása kizárólag ezen személyek kezében van.

Az elnökség számára nem maradt más hátra, mint két megoldás (és a Felügyelő Bizottságnak is ezt a helyzetet kellene elfogadnia, felügyelnie, ha vállalná):

1.) vagy azt cselekszi a választott elnökség, amit ezen tagtársak személyesen megengednek,
2.) vagy -miután visszaélve jelenleg pótolhatatlan szakmai szerepükkel gátolják az elnökséget a közgyűlés által ráruházott döntési jogainak gyakorlásában-, kötelességeinkről, vagyis az elnökségi tisztségünkről mondunk le.


A fenti helyzeten való töprengés közepette ért minket is az a hír, hogy tagtársunk az elnökségi döntést figyelmen kívül hagyva, ezt büszkén vállalva is, önkéntesen visszaállított az egyesületi levelező rendszert.
A MACSE adataival, címlistájával ilyen mértékű önkényeskedés már nem csak egyesületi aggályokat vet fel. Ezt az Felügyelő Bizottság is érzékelte, miután a mai napon megkaptam, az egyesületnek címezve Felügyelő Bizottságunk minden tagja által aláírt azonnali hatályú lemondási nyilatkozatát, amelyet megküldtem az elnökség számára tudomásulvételre.

Rövid időn belül, megkaptam a Tagságnak címezve Babcsányi Judit, Mihalik Béla, és Skoumal Krisztián elnökségi tagok lemondó nyilatkozatát, amelyhez jómagam is ezúton csatlakozom!
A lemondási nyilatkozatokat mellékelve.


Üdvözlettel,

Reicher Péter
elnök
www.macse.hu